2012-03-02

Anko System ponownie Gazelą Biznesu

Po raz kolejny Anko System Sp. z o.o. znalazła się w elitarnym gronie firm mogących pochwalić się tytułem: Gazeli Biznesu 2011.
To już XII edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przygotowana przez Puls Biznesu.

Otrzymanie wyróżnienia po raz kolejny potwierdziło słuszny kierunek rozwoju Spółki, zaangażowanie Zarządu, jej pracowników oraz zaufanie jakim darzą nas nasi Klienci. 

W każdej edycji rankingu komisja oceniająca bada wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowano wyniki osiągnięte w okresie 2008-2009-2010.

O tytuł Gazeli Biznesu 2011 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
  • w roku bazowym 2008 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2008-2010 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland
  • w rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Jesteśmy dumni, że możemy poprzez własny rozwój godnie reprezentować nasz region/województwo w ogólnopolskich rankingach i badaniach.

Dziękujemy.

Zarząd i Pracownicy Anko System